Хүнсний ногоо эрхлэгчидийг урамшуулах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд ямар ажил хийж байна вэ?

Хүнсний ногоо эрхлэгчидийг урамшуулах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд ямар ажил хийж байна вэ?

Хонины нэхий үнэгүй болж ихээр хаягдаад байна.Энэ талаар арга хэмжээ авч өнгө үү

Хонины нэхий үнэгүй болж ихээр хаягдаад байна.Энэ талаар арга хэмжээ авч өнгө үү

Бичин жил хатуу өвөл болдог.Өвөлжилт хүндэрч магадгүй өвлийн бэлтгэлийг хэрхэн хангах талаар ямар ажил хийж байна вэ?

Ургац хураалтын ажлыг хэрхэн эрчимжүүлэхээр ямар ажлууд зохион байгуулж байна вэ?

Бичин жил хатуу өвөл болдог.Өвөлжилт хүндэрч магадгүй өвлийн бэлтгэлийг хэрхэн хангах талаар ямар ажил хийж байна вэ?

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал алдагдаад байна гаднаас хямд үнэтэй чанаргүй бүтээгдэхүүн ихээр орж ирж байна.Арга хэмжээ авч өгнө үү?

Ургац хураалтын ажлыг хэрхэн эрчимжүүлэхээр ямар ажлууд зохион байгуулж байна вэ?

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хөгжилд ямар дэмжлэг үзүүлэх вэ?

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал алдагдаад байна гаднаас хямд үнэтэй чанаргүй бүтээгдэхүүн ихээр орж ирж байна.Арга хэмжээ авч өгнө үү?

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хөгжилд ямар дэмжлэг үзүүлэх вэ?