6. Хорих ангид хүмүүжиж байх хугацаандаа хөдөлмөрлөж байсан учир уг хугацааны хөдөлмөрөө үнэлүүлж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд тооцуулж болох уу?

9. Ажилчин албан хаагчид олгож буй хоол, унааны зардал, түлээ, нүүрсний үнийн хөнгөлөлтөнд нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулах уу?