ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Бүгд Найрамдах Түрк улсын ЭМЯ-ны мэргэжилтнүүд Архангай аймагт ажлын айлчлал хийлээ.
Бүгд Найрамдах Түрк улсын ЭМЯ-ны мэргэжилтнүүд Архангай аймагт ажлын айлчлал хийлээ.

 Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн газраас бичсэн төслийн дагуу аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн яаралтай түргэн тусламжийн үйлчилгээг сайжруулах судалгааг хийхээр Бүгд Найрамдах Түрк улсын ЭМЯ-ны мэргэжилтнүүд манай аймагт ажлын айлчлал хийлээ.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ