Хахнхя болон харьяа агентлагуудын албан хаагчид монгол төрд хоёргүй сэтгэлээр ажиллахаа батлан, тангараглав

Нэмэгдсэн: 2013-04-27

Хахнхя болон харьяа агентлагуудын албан хаагчид монгол төрд хоёргүй сэтгэлээр ажиллахаа батлан, тангараглав

.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл