Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн бодлого, шинэчлэл үндэсний чуулганыг эрдэнэт хотод амжилттай зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн: 2013-04-27

Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн бодлого, шинэчлэл үндэсний чуулганыг эрдэнэт хотод амжилттай зохион байгууллаа

.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл