Дархан уул аймагт барилга хот байгуулалтын сайд ажиллаа

Нэмэгдсэн: 2013-04-27

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл