ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Хөгжлийн замаа хамтдаа сонгоё” санал асуулгын дүн гарлаа
“Хөгжлийн замаа хамтдаа сонгоё” санал асуулгын дүн гарлаа

Засгийн газраас явуулсан “2015-2016 онд хөгжлийн замаа хамтдаа сонгоё” санал асуулгын дүн гарлаа.

2015 оны нэгдүгээр сарын 31-ний 10.00 цагаас хоёрдугаар сарын 3-ны 22 цагийн хооронд иргэдээс мессежээр авсан санал асуулгад нийт 365 841 иргэн оролцжээ. Нийт саналын 63833 буюу 17,45 хувь нь хүчингүй болсон байна.

Хүчинтэй санал болох 302008 иргэний 169230 буюу 56,1 хувь нь “Оюутолгой болон бүтээн байгуулалтын том төслүүдийг шийдэх замаар ханшаа тогтоох” гэсэн нэгдэх хариултыг сонгож,  132778 иргэн буюу оролцогчдын 43,9 хувь нь “Зардал хэрэглээгээ бууруулж, эдийн засгаа сахилга батжуулах замаар ханшаа тогтоох” гэсэн хоёр дахь хариултыг сонгожээ.

Санал асуулгын дүнг Монгол Улсын Ерөнхий сайдын Хэвлэлийн төлөөлөгч Ц.Мөнхтөр, МТШХХГ-ын дарга Ц.Жадамбаа нар танилцууллаа гэж Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албанаас мэдээллээ.

 

 

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ