Алба хаагчдыг эрүүл мэндийн цахим картаар хангалаа.

Нэмэгдсэн: 2015-02-03

Алба хаагчдыг эрүүл мэндийн цахим картаар хангалаа.

                  Батлан хамгаалах, хууль сахиулах алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт үйлчлүүлэх эрүүл мэндийн цахим картаар Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн алба хаагчдыг хангалаа.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл