ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Говьсүмбэр аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба “2014 оны онцлох Төрийн байгууллага”-аар тодров
Говьсүмбэр аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба “2014 оны онцлох Төрийн байгууллага”-аар тодров

Говьсүмбэр аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба нь 2014 онд аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэн, албан хаагчдынхаа ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулан, иргэдээ хүндэтгэн, тэдэнд үйлчлэх үйлчилгээг түргэн шуурхай болгож, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалттай сайн биелүүлсэн тул тус албаны гавьяа зүтгэлийг өндрөөр үнэлэн “2014 оны онцлох Төрийн байгууллага”-аар тодруулсан байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ