“Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ”-гээр хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлсэн байгууллагаар шалгарчээ

Нэмэгдсэн: 2015-01-05

ШШГЕГ-ын харьяа  Дархан-Уул аймаг дахь Хорих 435 дугаар анги нь Төрийн өмчийн хороотой байгуулсан “Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх  гэрээ”-гээр хүлээсэн үүргээ 2014 онд “Бүрэн хангалттай” биелүүлсэн тул тус ангийг өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар  шагнажээ.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл