ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
104 ХҮМҮҮЖИГЧ МЭРГЭЖЛИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
104 ХҮМҮҮЖИГЧ МЭРГЭЖЛИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

ШШГЕГ-ын харьяа Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвд Сантехникч,  Бетон-арматурчин, Засал чимэглэлчин мэргэжлээр 12 дугаар сарын байдлаар нийт 104 хүмүүжигчмэргэжлийн үнэмлэх, зэрэг олгох 5 сарын хугацаатай сургалтад хамрагдаж байна.

 Мөн Цагдан хорих 461 дүгээр ангид 15 хүмүүжигч тогооч мэргэжлээр суралцаж, “Чадамжийн гэрчилгээ” авахад бэлэн болжээ.

Түүнчлэн мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс орон нутаг дахь хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албадад дээрх төрөл, мэргэжлийн багц сургалтуудыг зохион байгуулж байна. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ