ИХШХЕГ галт тэргийг үр ашиггүй зогсолт хийлгэхгүйгээр улсын хил нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна

Нэмэгдсэн: 2014-11-26

ИХШХЕГ галт тэргийг үр ашиггүй зогсолт хийлгэхгүйгээр улсын хил нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл