ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Тамгын хэлтэсээс Сэтгэцийн эрүүл мэнд сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.
Тамгын хэлтэсээс Сэтгэцийн эрүүл мэнд сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

             Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Тамгын хэлтэсээс  2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ны өдөр албан хаагчдад “Сэтгэцийн эрүүл мэнд” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд урилгаар  Анагаах ухааны магистр, клиникийн профессор, Ач дээд сургуулийн багш Н.Туяа хүрэлцэн ирлээ. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ