ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Дэлхийн тахал гэгдэж буй эбола вирусын талаарх сургалт явууллаа.
Дэлхийн тахал гэгдэж буй эбола вирусын талаарх сургалт явууллаа.

             Дэлхийн тахал гэгдэж буй эбола вирусын талаарх ойлголт, ариутгал халдваргүйтгэл, хувцаслалтын талаар Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн эмч Г.Нарантуяа 2014 оны 11 дүгээр сарын 7-нд хүрээлэнгийн нийт албан хаагч, ажилчидад сургалт явуулав.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ