“Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх” буюу эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалт боллоо

Нэмэгдсэн: 2014-10-24

“Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх” буюу эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалт боллоо
Эрүүл мэндийн яам, Хүний эрхийн үндэсний комисс хамтран “Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх” сэдэвт эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа. Уг сургалтад нийслэлийн хоёр, гуравдугаар шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагууд болон тусгай мэргэжлийн төвийн 40 орчим ажилтан оролцсон юм.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл