ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Кибер аюулгүй байдлын газар иргэдэд хандан зөвлөмж гаргалаа
Кибер аюулгүй байдлын газар иргэдэд хандан зөвлөмж гаргалаа

Манай улсын цахим орчинд үйлдэгдэх гэмт хэргийн гаралт нэмэгдэж, хувь хүний мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудал хурцаар тавигдаж байна.

Цахим орчинд байрших хувь хүний мэдээллийг хууль бусаар олж авах, олон нийтийн сүлжээнд тавих, тавихаар заналхийлэх, бусдын нэр төрд халдах, үндэслэлгүйгээр гүтгэх, доромжлох, залилах гэмт хэргүүд өдөр ирэх тусам нэмэгдэж байгаа. Тиймээс иргэд, олон нийт энэ төрлийн гэмт хэргийн хохирогч болохоос урьдчилан сэргийлэж Кибер аюулгүй байдлын газраас "нууц үгийг алдахаас сэргийлэх", "нууц үг сонгохдоо анхаарах" талаар цуврал зөвлөмж гаргаж байна. 

Уг зөвлөмжийг "энд дарж" үзнэ үү.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ