Эрүүл мэндийн салбарын "Нээлттэй хаалга"-ны өдөр боллоо

Нэмэгдсэн: 2014-10-13

Эрүүл мэндийн салбарын
Эрүүл мэндийн салбарын "Нээлттэй хаалга"-ны өдөр боллоо

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл