ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЛААР УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.
ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЛААР УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.

 “Эрх зүйн мэдээлэл, сурталчилгааны өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийг энэ сарын 26-нд Хууль зүйн яам, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс зохион байгуулж хэлэлцүүлэгт аймаг, сум, дүүрэг, нийслэлийн болон Хууль зүйн яамны харъяа агентлаг байгууллагын хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Тус уулзалт, хэлэлцүүлгээр хууль тогтоомж эмхэтгэж, түгээж ирсэн уламжлал шинэчлэл, орчин үеийн мэдээллийн технологи, шинэ туршлагууд болон эрх зүйн мэдээлэл түгээхэд тулгамдаж буй асуудал, цаашдын зорилт, эрх зүйн мэдээлэл түгээх арга зүй, аргачлал болон эрх зүйн мэдээлэл хэрхэн бэлтгэх,түгээх арга зүй, аргачлал зэрэг сэдвүүдээр илтгэл тавигдаж онолын болоод практик ач холбогдолтой  хэлэлцүүлэг болж өнгөрлөө.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ