ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
БНТУ-ЫН БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД МОНГОЛД АЙЛЧИЛЖ БАЙНА
БНТУ-ЫН БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД МОНГОЛД АЙЛЧИЛЖ БАЙНА

Бүгд Найрамдах Турк Улсын Батлан хамгаалахын сайд Исмет Илмаз тэргүүтэй Туркийн батлан хамгаалах салбарын төлөөлөгчид өнөөдрөөс эхлэн хоёр өдрийн турш манай оронд саатан албан ёсны айлчлал хийж байна. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ