ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
КАКҮРЮҮ М.АНАНД Л.ГАНТӨМӨР САЙДАД АВАРГЫН БЭЛЭГ ГАРДУУЛЛАА
КАКҮРЮҮ М.АНАНД Л.ГАНТӨМӨР САЙДАД АВАРГЫН БЭЛЭГ ГАРДУУЛЛАА
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ