МУ-ын Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг Увс аймагт ажиллалаа

Нэмэгдсэн: 2014-09-15

МУ-ын Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг Увс аймагт ажиллалаа

 

Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг 9-р сарын 12-15-ны өдрүүдэд Увс аймагт ажиллаж Засгийн газраас аймаг бүрт өрнүүлж байгаа1000 айлын орон сууц, Гудамж төслийн ажил Увс аймагт хэрхэн хэрэгжиж байгаатай танилцан, 2012 онд батлуулсан Ерөнхий сайдын багцийн 50 тэрбумаас баруун 3 аймагт битүү худалдааны зах барьсан, үүний нэг болох Улаангомын битүү захтай болон ил захийн үйл ажиллагааг үзэж сонирхлоо. Түүнчлэн бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцаж, захын бизнес эрхлэгчидтэй уулзан тэдний санал бодлыг сонсов.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл