ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-өөр иргэдэд дараах үйлчилгээг үзүүлнэ.
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-өөр иргэдэд дараах үйлчилгээг үзүүлнэ.

Хууль зүйн яам,түүний харьяа байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2014 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн бямба гаригийн 09:00-17:00 цагт Чингисийн талбайд болно.

Шинэчлэлийн засгийн газрын Хууль зүйн яамны явуулж буй үйл ажиллагааны талаар иргэд асуудал хариуцсан алба хаагчдаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл тайлбарыг энэ үеэр авах бүрэн боломжтой. Мөн бусад ямар үйлчилгээг нэг дороос  авч болох талаар хүснэгтээр танилцууъя,

ХЗЯ-ны нээлттэй хаалганы өдөр иргэд, байгууллагуудад үзүүлэх үйлчилгээ

Д/д

Үйлчилгээний төрөл

Хариуцах байгууллага

Нэмэлт

1

Нотариатын үйлчилгээ

Монголын нотариатчдын холбоо

Иргэний бичиг баримтын хуулбарыг үнэ төлбөргүй баталгаажуулах

Зарим үйлчилгээг хөнгөлөлттөй үнээр

2

Хууль зүйн туслалцаа, зөвлөгөө

ХЗЯ, Хуульчдын холбоо, Эрх зүйн Туслалцааны төв

3

Хууль зүйн ном хэвлэлийн худалдаа, Хууль хэвлэх, Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын жишиг сорилго хураамж худалдаалах

Хууль зүйн Үндэсний хүрээлэн

4

Тээврийн хэрэгслийг жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох

  Цагдаагийн ерөнхий газар

5

Тээврийн хэрэгслийг жолоодох эрхийн лавлагаа гаргах

6

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээх

7

Галт зэвсгийг худалдах, улсын хилээр нэвтрүүлэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх

8

Цагдаагийн төв архивын лавлагаа

9

Цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой гомдол, санал, өргөдөл хүлээн авах

11

Төрсний бүртгэл шинээр хийх, цахим үнэмлэхийн лавлагаа, оршин суугаа хаягийн лавлагаа олгох.

УБЕГ /Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар, дүүрэг /

1 цагийн дотор

12

1989 оноос хойшхи иргэний гэр бүлийн байдлын  бүртгэлийн 8 төрлийн лавлагаа болон цахим үнэмлэхийн лавлагаа, 1988 оноос хойш төрсөн иргэдэд гэрлэсэн эсэх, хуулийн этгээдийн компаниудын дэлгэрэнгүй болон бүртгэлтэй эсэх лавлагаа олгох.

УБЕГ

Улсын бүртгэлийн төв архивын газар

ТҮЦ машинаас  олгохын зэрэгцээ

Ажилтанд материалаа өгснөөс хойш 1 цагийн дотор олгоно.

13

Гадаад паспортын хугацаа сунгах, шинээр авах гадаад паспортын захиалгын мэдүүлгийн хуудас хүлээн авах, иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн төрсний болон гэрлэлтийн гэрчилгээний дахин олголт хийх.

УБЕГ-ын Иргэний бүртгэлийн газар

1 цагийн дотор

14

ТҮЦ машин байршуулж, иргэдэд лавлагаа олгох мөн  цахим үнэмлэх дахин захиалах хүсэлт хүлээн авч,  хэвлэж буцаан олгох;

УБЕГ-ын

Мэдээллийн технологийн газар

1 цагийн дотор

15

Иргэний баримт бичгийн зөрчил түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, баримт бичгийн зөрчилтэй иргэдийн асуудлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх;

УБЕГ-ын

Бүртгэлийн хяналтын хэлтэс

1 цагийн дотор

16

Барьцааны гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх; /материал бүрэн шаардлага хангасан байх/

УБЕГ-ын Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар

1 цагийн дотор

Нийслэлийн 6 дүүргийн иргэдийн

17

Шинээр хуулийн этгээд үүсгэн байгуулж, гэрчилгээ олгох; /материал бүрэн шаардлага хангасан байх/

УБЕГ-ын

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар

1 цагийн дотор

18

Гарын мөрийн дардсын үйлчилгээ үзүүлж дурсгах.

Шүүхийн шинжилгээний Үндэсний хүрээлэн

Тухай бүрт

19

Хуурамч мөнгөн тэмдэгтийг таниулах үйл ажиллагаа

Тухай бүрт

20

Иргэдийн цусны бүлгийг үнэ төлбөргүй тодорхойлох  

Тухай бүрт

21

Шинээр галт зэвсэг худалдан авсан, бусдад шилжүүлэх, эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа дуусч сунгах зэрэгт иргэн, хуулийн этгээдийн галт зэвсгийг Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Галт зэвсгийн лабораторийн хошуу хонгионы нэгдсэн санд бүртгэх ажил явагдана.

Тухай бүрт

22

Иргэд, аж ахуйн нэгжид шүүхээр тогтоогдсон өр төлбөртэй эсэх лавлагаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

Тухай бүрт

23

Гүйцэтгэх хуудасны лавлагаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

Тухай бүрт

24

1933, 1956 оны хүн амын тооллогын цахим мэдээллийн сангаас лавлагаа олгох

Архивын ерөнхий газар

Тухай бүрт

25

Хилчдийг ар гэртэй нь холбож өгөх үйлчилгээ

Хил хамгаалах ерөнхий газар

Тухай бүрт

26

Визийн үйлчилгээ

Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар

Тухай бүрт

27

Бүртгэл

28

Тодорхойлолтууд

29

Зөрчил арилгах

30

Нээлттэй ажлын байр танилцуулах, Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хүлээн авах

Тахарын Ерөнхий газар

Тухай бүрт

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ