ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ИРГЭДИЙН ГАРЫН МӨРИЙН ДАРДСЫГ ДУРСГАЛ БОЛГОН ӨГЧ ҮЙЛЧИЛНЭ.
ИРГЭДИЙН ГАРЫН МӨРИЙН ДАРДСЫГ ДУРСГАЛ БОЛГОН ӨГЧ ҮЙЛЧИЛНЭ.

Хууль зүйн яамны “Нээлттэй хаалганы өдөр”-өөр Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Криминалистикийн шинжилгээний хэлтсийн Гарын мөрийн лабораториос иргэдийн гарын мөрний дардсыг тусгай зориулалтын тосоор бэхжүүлэн авч дурсгал болгон үнэ төлбөргүй өгч үйлчилнэ. 
“Нээлттэй хаалганы өдөр” 2014 оны 9 дүгээр сарын 13-ны Бямба гарагт 09:00-17:00 цагийн хооронд Чингисийн талбайд зохион байгуулагдана.
ТАНЫ АЛГАНЫ ХЭЭ АРИЛШГҮЙ 
ХУРУУНЫ ТАНЬ ХЭЭ ХУВИРШГҮЙ.... ДАХИН ДАВТАГДАШГҮЙ..

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ