ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ЗАМ ТЭЭВРИЙН НОЦТОЙ ОСОЛ ГАРЧ ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ШИНЖЭЭЧИЙН БАГ АЖИЛЛАА.
ЗАМ ТЭЭВРИЙН НОЦТОЙ ОСОЛ ГАРЧ ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ШИНЖЭЭЧИЙН БАГ АЖИЛЛАА.

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 1-р багийн нутаг дэвсгэр дээр 2014 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдөр  43-79ТӨВ дугаартай Ford Escape, 48-82БРА улсын дугаартай Sonota-6 маркийн автомашинууд хоорондоо мөргөлдөж дотор нь сууж явсан Онцгой байдлын албаны 4 албан хаагч нас барсан зам тээврийн осолд тус хүрээлэнгийн Криминалистикийн шинжилгээний хэлтсийн  Мөр судлалын лабораторийн эрхлэгч, цагдаагийн ахмад Б.Баттулгаар ахлуусан шинжээчийн баг ажиллаж хэргийн газраас ул мөр, эд мөрийн баримтыг илрүүлж бэхжүүлэн ажиллаа. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ