ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хэргийн газрын үзлэгт шинжээчийн баг ажиллав.
Хэргийн газрын үзлэгт шинжээчийн баг ажиллав.

Баянзүрх дүүргийн 12-р хороо Жанжин клубын урд байрлах хүлэмжинд 2014 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдөр 2 хүн нас барсан хэргийн газарт тус хүрээлэнгийн Криминалистикийн шинжилгээний хэлтсийн Гарын мөрний тасгийн дарга Д.Гантогтохоор ахлуулсан шинжээчийн баг ажиллаж ул мөр,  эд мөрийн баримтыг илрүүлэн бэхжүүлж ажиллаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ