ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ МОНГОЛ ХҮН” АЯН ЭХЭЛЛЭЭ.
“ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ МОНГОЛ ХҮН” АЯН ЭХЭЛЛЭЭ.

Хууль зүйн яамны “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг угтаж Хууль зүйн салбарт хийгдэж буй эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд “Эрх чөлөөтэй монгол хүн” аяныг байгууллагын хэмжээнд зарлалаа. Энэхүү аян нь 2014 оны 9 дүгээр сарын 2-ноос 12-ны хооронд 10 хоног үргэлжилж дүгнэгдэнэ.
                      ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ