ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хөн-Уул дүүрэг өндөрлөгийн төсөл\эскиз\ боловсруулах уралдаан зарлалаа
Хөн-Уул дүүрэг өндөрлөгийн төсөл\эскиз\ боловсруулах уралдаан зарлалаа

1. Уралдааны зорилго
Шалгарсан төслөөр Хан-Уул дүүргийн өндөрлөг хийх. 
2. Уралдаанд ирүүлэх бүтээлд тавигдах шаардлага.
- Өндөрлөгийн санаа нь Хан-Уул дүүргийн онцлогыг тусгасан, ойлгомжтой, чамин ур хийц оруулсан байх.
- Уралдаанд оролцогч зөвхөн өөрийн зохиосон санаагаар оролцох
- Уралдаанд нэг оролцогч хэдэн ч бүтээлээр оролцож болох ба бүтээл тус бүрийг тайлбарласан байна. 
- Холбоо барих хаяг, утасны дугаар ирүүлсэн байх. / байгууллага, хувь хүн / 
3. Байршил
- Хан-уул дүүрэг Өлзийтийн зам, морингийн зам, наадамчдын зам, сонсголонгийн замтай нийлэх нисэхийн уулзвар хэсэгт аюулгүйн тойрог дотор.
4. Ирүүлэх материалд 
- Макет / 40см*40см хэмжээтэй /
o Баримал 
o Гипс
o Цаас
- Зураг / А3 хэмжээтэй / 
o 3D рендер
o Гар эскиз
- File хэлбэрээр / гүйцэтгэсэн програмын өргөтгөлөөр болон JPEG, GIF, PNG,
- Бүтээлийн тайлбар бичиг / А4 форматаар 2-оос ихгүй хуудсанд / 
Жич : Бүтээлээ / макет, зураг / 2-ын аль нэгээр нь ирүүлж болно. 
5. Шагналын сан / 10,000,000 төгрөг /
- 1-р байр нэг / мөнгөн шагнал / 
- 2-р байр нэг / мөнгөн шагнал /
6. Шалгаруулах хугацаа, шалгаруулалт
2014 оны 7 сарын 24-өөс 8 сарын 15 -ыг дуустал бүтээлийг хүлээж авах ба хүлээж авсан өдрөөс хойш 5 хоногт багтаан шалгаруулж, Хан-Уул дүүргийн цахим хуудсаар нийтэд зарлана.
7. Хүлээн авагч
Улаанбаатар хот – 17042
Чингисийн өргөн чөлөө 
Хан-Уул дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газар.
Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэс 602 тоот
Утас : (976-11) 342744-/603/
@mail хаяг : Lmj.ganbaa@gmail.com
Lmj_ganbaa@yahoo.com
8. Уралдааны талаар лавлах утас хаяг 
- (976)11-342744-(603)
- (976) - 99636491 
- Lmj.ganbaa@gmail.com

ХУД-ийн ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ