ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-т хамрагдсан өрхүүдийн дунд Аав, Ээж, Би тэмцээн боллоо
“Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-т хамрагдсан өрхүүдийн дунд Аав, Ээж, Би тэмцээн боллоо

 Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Спортын ордон, Дэлхийн зөн Монгол, Хан-Уул Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран “Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-т хамрагдсан өрхүүдийн дунд Аав, Ээж, Би тэмцээнийг зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд 16 багийн тамирчид оролцсон байна. 

ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ