ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-т хамрагдсан өрхүүдийн дунд спортын тэмцээн боллоо
“Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-т хамрагдсан өрхүүдийн дунд спортын тэмцээн боллоо

    Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Спортын ордон,  Дэлхийн зөн Монгол Хан-Уул орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран “Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-т хамрагдсан өрхүүдийн дунд спортын тэмцээн зохион байгуулсан байна.
 “Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-т хамрагдсан өрхүүдийн дунд Аав, Ээж, Би тэмцээнийг зохион байгууллаа. 

ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ