ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хурдан морь унаач хүүхдүүдэд гарын авлага өгч тараах материал тараалаа
Хурдан морь унаач хүүхдүүдэд гарын авлага өгч тараах материал тараалаа

 Хан-Уул дүүргийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төвийн мэргэжилтнүүд улсын их баяр наадам хурдан морины уралдааныг угтаж хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хурдан морь унаач хүүхдийн хувцасны стандарт заасан гарын авлага бэлтгэн уяач, унаач хүүхдүүдэд тарааж ажилласан байна.

                                                                                        ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ