ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Дүүргийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй амралтын газруудад хамтарсан үзлэг шалгалтыг зохион байгууллаа
Дүүргийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй амралтын газруудад хамтарсан үзлэг шалгалтыг зохион байгууллаа

 Нийслэлийн Засаг даргын А/449 тоот захирамжын хүрээнд  дүүргийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа амралтын газруудад хамтарсан үзлэг шалгалтыг зохион байгуулжээ.  Шалгалтыг Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс,  Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа,  үйлчилгээний хэлтэс,  Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс,  Дүүргийн Цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтэс, Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар хамран ажилласан байна.  Дүүргийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг  8 аж ахуйн нэгж байгууллагад үздэг, шалгаж хийж илэрсэн зөрчлийг дор бүрд нь арилгуулж ажилласан байна. 

                                                                         ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ