ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хан-Уул дүүргийн бүртгэлийн хэлтсийнхэн нийгмийн сайн үйл хийжээ
Хан-Уул дүүргийн бүртгэлийн хэлтсийнхэн нийгмийн сайн үйл хийжээ

 Нийслэлийн иргэдийн ая тухтай орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, орчны тохижилтыг сайжруулах, хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс нийгмийн сайн үйл хийсэн байна. 2014 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр 10 цагаас 12 цагийн хооронд хэлтсийн даргаар удирдуулсан  10 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг гарч Эрэл орчмын 800 метр газрыг цэвэрлэж нийт 2 шуудай хог уутлан, том чулуу болон тоосго зэргийг цуглуулан идэвхитэй ажилласан байна. 

                                                       ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ