ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шүүхийн шинжилгээний байгууллагад шинжээч эмчээр ажиллах хүсэлтэй иргэдийн сонгон шалгаруулалт 2014 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт хүрээлэнгийн төв байранд болно.
Шүүхийн шинжилгээний байгууллагад шинжээч эмчээр ажиллах хүсэлтэй иргэдийн сонгон шалгаруулалт 2014 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт хүрээлэнгийн төв байранд болно.

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагад шинжээч эмчээр ажиллах хүсэлтэй иргэдийн сонгон шалгаруулалт 2014 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт хүрээлэнгийн төв байранд болно.

Жич: Шинжээч эмчээр ажиллах хүсэлтэй иргэд бүртгэлд хамрагдаж амжаагүй бол дээрх өдөр бүрдүүлэх бичиг баримтуудаа авчран сонгон шалгаруулалтанд оролцох боломжтой.

Лавлах утас: 51-266338

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ