ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хуульчдын өдрийг тохиолдуулан нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулагдана.
Хуульчдын өдрийг тохиолдуулан нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулагдана.

2014 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 12:00-17:00 цагийн хооронд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн гадна талбайд Хууль зүйн яамны харъяа агентлагуудын нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулагдана.

Нээлттэй өдөрлөгийн гол зорилго нь хууль зүйн салбарт хийж буй шинэтгэлийг олон нийтэд тайлбарлан таниулах, сурталчлах, салбарын байгууллагуудын чиг үүргийн талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэх, иргэдэд хүргэдэг үйлчилгээг нээлттэй зохион байгуулах, олон нийтийн санал хүсэлтийг хүлээн авч эргэх холбоог сайжруулах зорилгоор Хууль зүйн яам, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн зохион байгуулах гэж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ