ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хамт олон 2013 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээрээ Гуравдугаар байранд орлоо.
Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хамт олон 2013 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээрээ Гуравдугаар байранд орлоо.

 Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудаас Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хамт олон 2013 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээрээ Гуравдугаар байранд орлоо. 

Идэвхи санаачлагатай ажиллаж, эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргасан нийт бие бүрэлдэхүүндээ баяр хүргье.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ