ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
“Чих хамар хоолойн кабинетын үйл ажиллагааг сурталчлах өдөрлөг” боллоо
“Чих хамар хоолойн кабинетын үйл ажиллагааг сурталчлах өдөрлөг” боллоо

“Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл “Дүлийрэлт, сонсгол бууралтаас сэргийлэх, хянах” үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Чих хамар хоолойн кабинетын үйл ажиллагааг сурталчлах өдөрлөг” зохион байгууллаа.
Өдөрлөгийн үеэр үнэ төлбөргүй, харъяалал харгалзахгүй 60 хүнд үзлэг хийсэн бөгөөд 100ш тараах материал, зөвлөмж тарааж, 20 хүнд сонсголын бичлэг хийж, сонсголын аппарат тохируулах заавар өгсөн байна. Мөн ӨЭМТ-ийн 25 эмчид хичээл сургалт явууллаа.  
                                                             ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ