ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Цахим хичээл бэлдэх арга зүй сургалт боллоо
Цахим хичээл бэлдэх арга зүй сургалт боллоо

Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн компьютерийн сургалтын танхимд БЗД, БНД, ХУД-ийн багш нар цахим зайн сургалтыг авч мэдлэг боловсролоо дээшлүүллээ.”Цахим хичээл бэлтгэх арга зүй” сургалтыг Эрдмийн уран нар, Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг хамтран зохион байгуулж  нийт 26 багшийг хамрууллаа.

                                                             ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ