ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Идэвхи,санаачлагатай ажилласан алба хаагчдыг урамшуулав.
Идэвхи,санаачлагатай ажилласан алба хаагчдыг урамшуулав.

Мэдээлэл технологи, шуудан харилцаа холбооны газраас “Дэвшилтэт технологи-Ухаалаг хэрэглээ” уриан дор зохион байгуулагдсан “ICT-EXPO 2014” арга хэмжээнд тус байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан “Өвөрмөц оролцогч”-оор шалгаруулан идэвхи санаачлагатай ажилласан Тамгын хэлтсийн Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэслэгч Д.Орхонсэлэнгэ, дэд ахлагч Н.Доржхорол, С.Энхсансармаа, Стратеги хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах ахлагч М.Уранчимэг, Тусгай шинжилгээний хэлстийн лаборант, дэд ахлагч С.Баттогтох, Криминалистикийн шинжилгээний хэлтсийн ахлах ажилтан, ахлах дэслэгч М.Сандагсүрэн, дэд ахлагч Д.Золбаяр, ахлагч Ц.Балжинням, дэд ахлагч М.Мягмарсүрэн нарыг шагнаж урамшууллаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ