ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Эрүүл биед саруул ухаан оршино явган аялал амжилттай зохиогдлоо
Эрүүл биед саруул ухаан оршино явган аялал амжилттай зохиогдлоо

“Эрүүл ажлын байр-2014” сарын аяны хүрээнд эвсэг хамт олныг бүрдүүлэх , ажилчдын бие бялдарыг чийрэгжүүлэх зорилготойгоор Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн нийт ажилчид 2014 оны 05 сарын 24-ны өдөр Богд ууланд явган хийлээ. Явган аялалын нээлтийг Зайсангийн 32-р сургуулийн талбайд хийж, Богд уулын энгэр хүртэл 2,5 км замыг туулсан байна. 

                                       ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ