ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХУД-ын Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн улсын шалгалт эхэллээ
ХУД-ын Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн улсын шалгалт эхэллээ
Хан-Уул дүүргийн Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн бүрэн дунд, суурь боловсролын монгол хэлний улсын шалгалт 2014 оны 5 дугаар сар 27 ны өглөөний 0900-1030 цагт амжилттай зохион байгуулж явууллаа. Шалгалтын хугацаанд ямар нэгэн зөрчил маргаан гараагүй байна.

                                       ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ