ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хан-Уул дүүргийн бүртгэлийн хэлтсээс “Танд туслая” өдөрлөг зохион байгууллаа
Хан-Уул дүүргийн бүртгэлийн хэлтсээс “Танд туслая” өдөрлөг зохион байгууллаа

Хан-Уул дүүргийн Бүртгэлийг хэлтэс нь “Танд туслая” өдөрлөгийг дүүргийн иргэд, нийт албан хаагчдад иргэний болон эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн талаар бүрдүүлэх материалын гарын авлага тараасан байна. Мөн “УЛААНБААТАРЫН НОМ” нийт 1500 гаруй мэдээллийн лавлагаа, номыг тараан мэдээлэл хүргэжээ. Тус өдөрлөгийг ХУД-ийн 16 хорооны улсын бүртгэгч нар хороон дээрээ нэгэн зэрэг эхлүүлэн иргэдэд мэдээллийг хүргэж байгаагаараа онцлог байлаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ