ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХУД-ын цэрэг татлага явагдаж дууслаа
ХУД-ын цэрэг татлага явагдаж дууслаа

Дүүргийн 1-р ээлжийн цэрэг татлага 2014 оны  5-р сарын 9-11-ны хооронд ХУД-ийн 34-р сургууль дээр явагдаж амжилттай дууслаа.  ХУЭМН-ээс 16  нарийн мэргэжлийн эмч, сувилагчийн бүрэлдэхүүнтэй комисс ажиллалаа.  Цэрэг татлагын үеэр цэрэг татлагын байрны гадна талбайд иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг нэг цэгээс зохион байгуулахад ӨЭМТөвүүдийг татан оролцуулснаар нийт 98 эмч, сувилагч ажиллаж, 470 хүнд сургалт сурталчилгаа хийж, 120 хүнд артерийн даралт, биеийн жин үзэж, 30 хүнд сахар тодорхойлон  зөвөлгөө өгсөн ба 2 хүнд яаралтай тусламж үзүүллээ.

                                            ХУД ЗДТГСАНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ