ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жилийн үйл ажиллагааг иргэдэд таниулах “НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ" боллоо
Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жилийн үйл ажиллагааг иргэдэд таниулах “НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ" боллоо

 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам түүний харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Хүүхдийн төлөө үндэсний газар, Нийгмийн халамж үйлчилгээний ерөнхий газар, Сэргээн засалт хөгжлийн үндэсний төв, Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар хамтран Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жилийн үйл ажиллагааг иргэдэд таниулах “НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ"-ийг 2014 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 10:00 цагт Чингисийн талбайд зохион байгууллаа. Тус өдөр Чингисийн талбайд болсон Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын Нээлттэй өдөрлөгт Хан-Уул дүүргийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв оролцож үйл ажиллагаагаа танилцууллаа. Үйл ажиллагааны үеэр олон хүн хүссэн асуултаа асууж, зөвлөмж авч, санал хүсэлтээ илэрхийлж байлаа.

                                                                                         ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ