ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХСИС-ын 80 жилийн ойд зориулсан тэмцээнд оролцов.
ХСИС-ын 80 жилийн ойд зориулсан тэмцээнд оролцов.

 Хууль сахиулахын их сургуулийн түүхт 80 жилийн ойг угтаж хууль сахиулах байгууллагуудын алба хаагчдын дунд зохион явуулсан "ХСИС-80 спортын наадам"-д Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн албан хаагчид "Сагсан бөмбөг", "Гар бөмбөг", "Шатар", "Ширээний теннис" гэсэн тэмцээний төрлүүдэд амжилттай оролцлоо.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ