ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Эрдэм шинжилгээний хурал болно.
Эрдэм шинжилгээний хурал болно.

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Хууль сахиулахын их сургуулийн хамтарсан "Гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын үүрэг, хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам" сэдэвт хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурлыг 2014 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулах гэж байгаа тул "Гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд Шүүх шинжилгээ зүйн салбарт тулгамдаж буй зарим асуудал, шийдвэрлэх арга зам" сэдвийн хүрээнд сонирхсон, судалсан чиглэлээр илтгэл бэлтгэж 2014 оны 04 дүгээр сарын 23-ны дотор тус хүрээлэнгийн Стратеги хөгжлийн бодлогын хэлтэст илтгэлийн сэдэв, илтгэгчийн нэрийг ирүүлнэ үү.

Илтгэл бичихтэй холбоотой мэдээллийг Стратеги хөгжлийн бодлогын хэлтсийн 70113400, 264030 утсаар холбогдож лавлана уу.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ