ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХУД Зэвсэгт хүчний генаралууддаа хүндэтгэл үзүүллээ
ХУД Зэвсэгт хүчний генаралууддаа хүндэтгэл үзүүллээ

Генарал цол бий болсны 70 жилийн ойд зориулж Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Цэргийн штаб дүүргийнхээ  харьяат чөлөөнд байгаа болон зэвсэгт хүчинд ажиллаж байгаа  генаралууддаа  хүндэтгэл үзүүллээ. Засаг дарга Ж.Ганхуяг генералуудаа хүлээн авч уулзалт хийлээ.

                                                                                  ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ