ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХУД Нэгдсэн эмнэлэгээс “Сувилагчийн нэг өдөр” сэдэвт нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа
ХУД Нэгдсэн эмнэлэгээс “Сувилагчийн нэг өдөр” сэдэвт нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа

Олон улсын сувилагч нарын өдрийг тохиолдуулан сувилагч мэргэжлийг сурталчлах, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, НЭМСувилахуйн тусламж үйлчилгээг хөгжүүлэх зорилгоор “Сувилагчийн нэг өдөр” сэдэвт нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг ХУД-ын Нэгдсэн эмнэлгээс Яармагийн шинэ эцэст “Дэлгэрхангай хүнсний зах”-ын өмнөх талбайд 2014 оны 4 сарын 15 ны өдөр зохион байгууллаа. Тус нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг тасаг нэгжийн 20 гаруй сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүд, НЭМАжилтан, мэдээлэл технологийн ажилтан сувилахуйн албаны хамт олон хамрагдан оролцлоо. Өдөрлөгөөр эрүүл мэндийн сурталчилгааг “Хүүхдийн сувилахуй”, Хүүхдийг нар, ус, агаараар чийрэгжүүлэх”, “ Хүүхдийн аюулгүй байдал”, “Сүрьеэ эдгэрдэг өвчин”, “Томуу томуу төст өвчнөөс сэргийлье”,  “А вируст гепатит өвчнөөс сэргийлье”, “Биеийн жингийн үзүүлэлт”, “Цусны даралт ихдэлтээс сэргийлье”, “ХДХВ/ДОХ өвчнөөс сэргийлье”, “Өрхийн ариун цэврийн байгууламжинд тавигдах шаардлага”, “Гараа зөв угаах нь халдварт өвчнөөс сэргийлнэ”, “Тамхи таны дайсан” зэрэг нийт 12 сэдвээр ард  иргэдэд  сурталчилгаа хийж, 200 ш зөвлөмж тараасан байна.  Мөн өдөрлөгөөр үйлчлүүлэгчийн жин, өндөр үзэх 157 хүнд,хүүхдийн нарийн мэргэжлийн үзлэг зөвлөгөө өгөх 25 хүнд, санал хүсэлт авсан 45ширхэг санал, биеийн жингийн индексийг тодорхойлох 137хүнд, сувилахуйн зөвлөгөө өгөх 96 хүнд, цусны даралт 127 хүнд  үзлэг хийж зөвлөгөө өгсөн ажиллажээ.Хамрагдсан иргэдийн тоо: хүүхэд  -62,  насанд хүрэгчид  -400  Нийт 462 иргэд хамрагдсан байна.

ХУД ЗДТГ

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ