ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Эдийн засгийн шинжилгээний хэлтэст мэргэшсэн нягтлан бодогчыг шинжээчээр ажилд авна. Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
• Мэргэшсэн нягтлан бодогч, 
• Үнэлгээчний тусгай зөвшөөрөлтэй,
• Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч, 
• Нууц хадгалах, харилцааны соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, 
Ажиллахыг хүссэн иргэдийн материалыг 2014 оны 04 дүгээр сарын 14-ны дотор Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн 308 тоотод хүлээн авна. 
Утас: 51-266338

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ