ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хан-Уул дүүргийн 15-р хорооны хальсан бохир усыг цэвэрлэж ариутгал хийж дууслаа
Хан-Уул дүүргийн 15-р хорооны хальсан бохир усыг цэвэрлэж ариутгал хийж дууслаа

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2013.03.19-ны өдрийн А/71 тоот захирамж гарсны дагуу 3-р сарын 19-21 ны хооронд 56г, 58в байрны орчимд хальсан хөлдүү бохир усыг цэвэрлэх ариутгах ажил зохион байгуулагдаж дууслаа. Уг ажлаар 200 орчим м3  хөлдүү бохир усыг цэвэрлэж ойр ормын газрыг ариутгах арга хэмжээг авч ажиллаж холбогдох байгууллагад нь хүлээлгэн өгч ажилласан байна.

Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ