ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Сар шинийн мэндчилгээ дэвшүүлье.
Сар шинийн мэндчилгээ дэвшүүлье.

17-р  жарны "Ялгуусан" хэмээх  модон морин жилийн сар шиндээ эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсэн " Урин хаврын баяр, ураг төрлийн хүндэтгэл сар шинэдээ сайхан шинэлж, гарч буй модон морь жилдээ санаа сэтгэл түвшин, өрх гэрээрээ үүрд амгалан, үйлс оюунаараа цаглашгүй арвин, ухаан бодлоороо тансаг, аж амьдрал тань өөдрөг өлзийтэй байхын ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ